System LFM
Tag: Uprawnienie zawodnika do rozgrywek

Uprawnienie zawodników do rozgrywek

30 czerwca 2017

Zbiór informacji przygotowanych przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Podręcznik ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcą dokonać transferu czy zarejestrować nowego zawodnika.

Dokonywane jest elektronicznie za pośrednictwem modułu klubowego systemu Extranet. W przypadku, gdy klub posiada podpisaną przez zawodnika deklarację gry amatora, należy ją dołączyć, jako załącznik do wniosku. Następnie Wydział Gier i Ewidencji akceptuje wniosek i zawodnicy są uprawnieni do rozgrywek. Listę z uprawnionymi zawodnikami można wydrukować po wygenerowaniu jej z modułu klubowego systemu Extranet.