System LFM
Tag: Transfer czasowy

Transfer czasowy lub transfer definitywny zawodnika piłkarskiego

4 lipca 2017

Zbiór informacji przygotowanych przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Podręcznik ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcą dokonać transferu czy zarejestrować nowego zawodnika.

Może być dokonany w momencie, kiedy zawodnik podpisał deklarację gry amatora bądź wystąpił, w chociaż jednym meczu w klubie macierzystym w danym sezonie rozgrywkowym. Aby dokonać transferu należy dostarczyć do siedziby Wielkopolskiego ZPN następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do nowego klubu
  2. Umowa transferowa (wzór w załączniku)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej na rzecz związku (zgodnej z załączoną tabelą)

Transfer czasowy może być dokonany w oknie transferowym na okres półroczny (do 31 stycznia lub 30 czerwca) bądź roczny (do 30 czerwca).