Funkcje systemu LFM

Rezerwacja obiektów treningowych

Moduł umożliwia kontrolę dostępności obiektów sportowych.

Koniec z zamieszaniem przy przedsezonowym przygotowywaniu planu treningów i rozdzielaniu obiektów. Dzięki temu modułowi będzie to proste i przede wszystkim przejrzyste jak nigdy dotąd.

Najpierw należy dodać do listy wszystkie obiekty klubowe (patrz zdjęcie). Umożliwi to późniejsze kontrolowane przydzielania boisk i obiektów na treningi piłki nożnej poszczególnym grupom.

Następnie, wybierając miejsce treningu od razu pojawi się informacja o jego dostępności w danym dniu i o danej godzinie. W przypadku, gdy dany obiekt lub jego część będzie zajęty, pojawi się komunikat o tym informujący W takim przypadku należy wybrać inny dostępny obiekt.