Funkcje systemu LFM

Lista obecności

Moduł umożliwia sprawdzanie obecności poszczególnych zawodników na treningach, a także generowanie miesięcznych statystyk frekwencji. Pozwala uwzględnić nieobecności z powodu kontuzji czy choroby, a także odwołane treningi i zajęcia. System automatycznie oblicza procentowy udział w zajęciach poszczególnych zawodników, co często jest podstawą do przyznawania specjalnych stypendiów. Gotowe zestawienia można pobrać i wydrukować z poziomu tego modułu.