Funkcje systemu LFM

Badania lekarskie

Aktualne badania lekarskie to podstawa działalności klubu sportowego. Bez nich nawet najlepszy zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry. Dzięki temu modułowi z łatwością zweryfikujesz ważność badań lekarskich każdego zawodnika, co pozwoli ci z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować ich o konieczności zaplanowania wizyty u lekarza sportowego. Dla wygody użytkowników wprowadziliśmy możliwość wysyłania przypomnień poprzez e-mail lub SMS. Informacja z systemu wysyłana jest  z wyprzedzeniem 21, 14 i 7 dni do rodziców, trenerów i opiekunów grup.