System LFM

Przejście zawodnika wolnego do klubu piłki nożnej

Data: 2 lipca 2017

Zbiór informacji przygotowanych przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Podręcznik ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcą dokonać transferu czy zarejestrować nowego zawodnika.

Każdy zawodnik o statusie amatora z dniem 1 lipca uzyskuje status zawodnika wolnego do momentu podpisania deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon bądź do momentu wystąpienia w pierwszym meczu nowego sezonu w klubie (po wcześniejszym uprawnieniu do rozgrywek). Aby dokonać przejścia zawodnika wolnego należy dostarczyć do siedziby Wielkopolskiego ZPN następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do nowego klubu
  2. Zwolnienie zawodnika z klubu macierzystego (wzór w załączniku)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej na rzecz związku (zgodnej z załączoną tabelą)

Po otrzymaniu i wszystkich dokumentów Wydział Gier i Ewidencji akceptuje przejście wolnego zawodnika.