System LFM

Podręcznik użytkownika Extranet Cz.3

Data: 19 czerwca 2017

5. Zawodnicy

Moduł Zawodnicy umożliwia nam operowanie na zawodnikach, oszczędzając czas podczas rejestracji i uprawnień zawodników. Podzielony został na następujące podkategorie:

5.1 Lista zawodników

Podkategoria ta umożliwia nam wyświetlenie wszystkich zawodników potwierdzonych do określonego klubu. Poniższy rysunek to uwidacznia.

W związku z tym, ze udostępniono wprowadzanie i rejestracje zawodników droga elektroniczna, każdy klub może to wykonać w sposób następujący. Klikając przycisk „Dodaj zawodnika” otworzy nam się poniższa formatka umożliwiająca zarejestrowanie zawodnika w systemie pod adresem http://kluby.pzpn.pl. Wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i zapisanie ich zamknie formatkę wprowadzania nowego zawodnika i wygeneruje ikonę w kolumnie „Wygeneruj formularz” umożliwiający wydrukowanie formularza rejestracyjnego nowo wprowadzonego zawodnika.

Po wydrukowaniu załączeniu zdjęcia i przystawieniu pieczęci klubu wraz z podpisami formularz należy dostarczyć do organu rejestrującego zawodników.

5.2 List zawodników do uprawnień

Funkcjonalność z tej podkategorii umożliwia klubom składać elektronicznie wnioski o uprawnienie zawodników. Poniższy rysunek ilustruje proces składnia wniosków.

Po lewej stronie na liście zawodników potwierdzonych wybieramy zawodników do uprawnienia. Po prawej stronie na liście wniosków o uprawnienie ustawiamy sezon i klasę rozgrywkowa. Klikając przycisk „Dodaj

Do listy” generujemy listę zawodników wnioskujących o uprawnienie. Ci zawodnicy przenoszą się na prawa stronę. Zgodnie z ustaleniami organu uprawniającego zawodników lista może być dostarczone poczta elektroniczna w formie pliku PDF, faksem z podpisami i pieczęciami klubu lub osobiście. Dopóki nie zostanie zaakceptowana przez organ uprawniający zawsze można ja modyfikować.

5.3 Uprawnienia

Zawodnicy uwidocznieni w podkategorii Uprawnienia są to zawodnicy zaakceptowani przez organ uprawniający zawodników. Niezależnie czy oni zostali uprawnieni poprzez stronę http://kluby.pzpn.pl czy metoda tradycyjna.


Użytkownicy
6.1 Konta użytkowników

Funkcjonalność niedostępna

 

Administracja

Moduł Administracja związany jest z samym użytkownikiem. W obecnej wersji systemu moduł ten umożliwia okresowa zmianę hasła oraz zakończenie pracy z aplikacja.

7.1 Zmiana hasła

Aby zmienić hasło do systemu, klikamy w lewym menu pozycje Administracja a następnie Zmiana hasła. Otworzy się następujące okno:

W pierwszym polu musimy podać nasze aktualne hasło, natomiast w dwóch pozostałych polach nowe hasło. Wprowadzone zmiany akceptujemy klikając przycisk „OK”.

7.2 Wylogowanie

Aby zmienić zakończyć prace z systemem, klikamy w lewym menu pozycje Administracja a nastepnie Wyloguj.