System LFM

Podręcznik użytkownika Extranet Cz.2

Data: 16 czerwca 2017

W powyższym oknie użytkownicy maja dostęp do terminarza spotkań a także do czynności związanych z funkcjonowaniem rozgrywek:

4.1.1 Generowanie protokołu sprawozdania sędziego.

W tym celu w ostatniej kolumnie „Dokumenty” należy kliknąć na ikonę interesującego nas spotkania (ikona pliku PDF). Aplikacja przekieruje nas na kolejny widok, gdzie będziemy mieli możliwość edycji protokołu sprawozdania sędziego. Rysunek poniżej:

 

Aby rozpocząć prace z dokumentem meczowym dla wybranego wcześniej meczu piłkarskiego należy kliknąć na ikonę otworzy się poniższe okno. Klikając ikonę „Pobierz, jako PDF” wygenerowany zostanie automatycznie do wydruku dokument o rozszerzeniu PDF.

Jego budowa odzwierciedla podział na zawodników z podstawowej „11”, zawodników rezerwowych oraz inne osoby na ławce rezerwowych.

Aby dodać osobę, a odnosi się to do dowolnej części powyższego okna, należy kliknąć przycisk Edytuj, lub przy użyciu dwukliku na interesującym nas wierszu. W efekcie tego, pojawi się następujące okno, gdzie będziemy mogli z listy zawodników uprawnionych wybrać skład meczowy na określone spotkanie.

Ważne: Zgodnie z przepisami użytkownicy modułu klubowego maja dostęp do sprawozdania meczowego na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania (dotyczy np. I ligi). Po tym czasie możliwość uzupełnienia protokołu jest blokowana.

 

Z listy Zawodnik wybieramy poszukiwanego Zawodnika. Przy czym należy pamiętać, ze lista ta jest wypełniana automatycznie i znajdują się tam jedynie zawodnicy danego klubu uprawnieni przez stosowny organ jurysdykcyjny do gry w danej klasie rozgrywkowej.

Następnie możliwe jest opcjonalne wskazanie czy wybrany Zawodnik jest bramkarzem i/lub kapitanem.

W ostatnim kroku należy dla danego Zawodnika wskazać jego numer boiskowy.

Całość dopełnia klikniecie na przycisk Zapisz.

Wyżej opisana operacje powtarzamy dla wszystkich 11 podstawowych Zawodników, a następnie w belce górnej wybieramy kolejno Zawodników rezerwowych oraz Osoby uprawnione do przebywania na ławce rezerwowych:

Po zakończeniu wprowadzania pełnego składu drużyny należy kliknąć na przycisk Zapisz. W takim przypadku system zweryfikuje kompletność wprowadzonych danych i ewentualnie wskaże istniejące braki.

4.1.2 Mechanizm uzgadniania godziny spotkania

Funkcjonalność ta umożliwia przedstawicielom klubu wstępne dogadanie się, co do terminu spotkania z ostateczna akceptacja przedstawiciela organu prowadzącego rozgrywki. Klikając na ikonę w kolumnie zmiana godziny otworzy nam się poniższa formatka z funkcjonalnością umożliwiająca zaproponowanie innego terminu spotkania. Dokonując zapisu uwidoczniona zostanie propozycja zmiany godziny z opcja do zaakceptowania.

4.2 Dyscyplina

Dane zawarte w poniższej formatce są odzwierciedleniem nałożony kar na zawodników. Mechanizm filtrujący umożliwia nam zapoznanie się i uwidocznienie określonych wyników. Każdorazowa zmiana w filtrze wymaga kliknięci przyciski „Pobierz dane” w celu uaktualnienia wyświetlanych wyników.

4.3 Dyscyplina – raport

W części „Dyscyplina – raport” jest także uwidocznione posiadanie żółtych kartek z ta różnicą, że jest w formie tabelki i podzielone na różne rundy.