System LFM

Podręcznik użytkownika Extranet Cz.1

Data: 13 czerwca 2017

Aby rozpocząć prace w systemie Extranet użytkownik musi się zalogować do systemu wprowadzając w przeglądarce internetowej następujący adres: kluby.pzpn.pl co spowoduje otwarcie okna logowania do systemu. Należy pamiętać, że wcześniej musimy mieć zainstalowaną wtyczkę silverlight ze strony Microstoftu oraz najlepiej korzystać z przeglądarki Internet Explorer. Kolejnym mankamentem jest format daty. Zdarza się, że w ustawieniach zegara w Windows 10 musimy zmienić format obecny np. 17 maja 2017 na format 2017-05-17. Często Extranet przy dodawaniu zawodników nie uwzględnia innej daty i wyskakuje błąd przy dodawaniu danych.

Po podaniu właściwej „Nazwy użytkownika” i „Hasła”, klikamy przycisk Zaloguj. Otworzy się następująca strona:

Po lewej stronie widzimy menu czynności podzielone na moduły:

Klub, Faktury, Rozgrywki, Zawodnicy, Użytkownicy oraz Administracja.

2. Klub

Moduł Klub został podzielony na 3 podkategorie.

2.1 Dane klubu

Funkcjonalność niedostępna

2.2 Stadiony

W części związanej ze stadionami, klub posiada możliwość uzupełnienia wszystkich danych związanych ze standardem stadionu, na którym rozgrywa mecze.

W prawym dolnym rogu mamy cztery klawisze funkcyjne:

  • Edytuj stadion
  • Usuń stadion
  • Edytuj kwestionariusz
  • Dodaj Nowy stadion

Klikniecie przycisku „Dodaj nowy stadion” otworzy poniższy rysunek. W rysunku tym należy uzupełnić dane stadionu i dane właściciela. Klikając „Zapisz” wprowadzone dane zostaną zapisane i aplikacja powróci do poprzedniego okna, (czyli do listy stadionów klubu).

Kolejnym krokiem uzupełniania danych stadionowych klubu jest Kwestionariusz stadionowy. W tym celu należy zaznaczyć wiersz z odpowiednim stadionem i kliknąć przycisk „Edytuj kwestionariusz”. Otworzy się formatka z możliwością wprowadzenia szczegółowych dany stadionu.

Pozostały jeszcze 2 przyciski Edytuj stadion i Usuń stadion. Jak sama nazwa wskazuje w przypadku edycji mamy możliwość modyfikowania wprowadzonych danych, przy usunięciu całkowite jego skasowanie? W powyższych przypadkach, aby cokolwiek zrobić wcześniej należy zaznaczyć rekord, który chcemy modyfikować.

2.3 Kategoryzacja stadionów

Dane zawarte w tej formatce są czysto informacyjne. Obrazują, jakie kryteria musi spełniać stadion, aby osiągnąć jedna z czterech kategorii UEFA.

  1. Faktury

Moduł Faktury daje możliwość zadania wydania faktury. Klikając przycisk „Nowe zadanie wydania faktury” otwiera się formatka do uzupełnienia

 

  1. Rozgrywki

Moduł Rozgrywki bezpośrednio związany jest z prowadzeniem spotkań meczowych. Podzielony został na trzy podkategorie.

4.1 Lista rozgrywek