System LFM
Transfer Zawodnika

Wypożyczenie zawodnika

3 sierpnia 2017

Przy wypożyczaniu zawodnika oczywiście należy mieć od zawodnika podpisaną deklarację gry amatora oraz podanie z prośbą przyjęcie do grona zawodników klubu. Oczywiście potrzebna jest też umowa wypożyczenia zawodnika z klubu odstępującego do klubu pozyskującego. Wszystkie te czynności mniej lub bardziej potrafimy wykonać i nie będziemy się roztrząsać na ten temat. Chcemy napisać o czym zazwyczaj się zapomina.

Realizując transfer zapominamy o jednej najważniejszej sprawie: Należy przy odbieraniu umowy transferowej wypożyczenia pamiętać o tym by klub odstępujący zawodnika na wypożyczenie uprawnił w extranecie go do gry. Zdarza się, że kluby od których wypożyczamy startują później lub uprawniają zawodników w innym terminie.

Przykład: Klub A wypożycza zawodnika od klubu B. Klub A rejestruje zawodnika 2 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Natomiast Klub B ma więcej czasu gdyż startuje w rozgrywkach tydzień później i ma więcej czasu na uprawnienia i transfery. Odbierając umowę transferową reprezentant Klubu A zapomniał sprawdzić czy wypożyczany zawodnik jest uprawniony do gry w swoim macierzystym klubie. Będą w Związku Piłkarskim nie mógł dokonać transferu. Gdyby osoby z Klubu B nie było przy komputerze transfer nie doszedł by do skutku. Na szczęście w tym przypadku wystarczył jeden telefon.

Opłaty za transfery zawodników oraz zasady rejestracji zawodnika

7 lipca 2017

Zbiór informacji przygotowanych przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Podręcznik ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcą dokonać transferu czy zarejestrować nowego zawodnika.

 1. Płatności mogą być dokonywane gotówką w siedzibie Wielkopolskiego ZPN bądź przelewem na konto Wielkopolskiego ZPN dostępnym na stronie: http://www.wzpn.poznan.pl/
 2. Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu tzn.: „nazwa klubu, informacja, za co jest płatność, nazwisko zawodnika” np. „KS Poznań, uprawnienie zawodników, klasa B” lub „KS Poznań, transfer zawodnika Adam Nowak”
 3. Za każdą płatność związaną z transferami i uprawnieniami Wielkopolski ZPN wystawia notę księgową.
 4. Transfery definitywne, czasowe oraz przejścia wolnych zawodników można dokonywać zdalnie poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres [email protected]
 5. Zdalna rejestracja przed kolejką ligową jest możliwa do czwartku do godziny 15:00. Nie ma gwarancji, że dokumenty złożone po tym terminie zostaną zaakceptowane przed weekendem.

Transfer czasowy lub transfer definitywny zawodnika piłkarskiego

4 lipca 2017

Zbiór informacji przygotowanych przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Podręcznik ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcą dokonać transferu czy zarejestrować nowego zawodnika.

Może być dokonany w momencie, kiedy zawodnik podpisał deklarację gry amatora bądź wystąpił, w chociaż jednym meczu w klubie macierzystym w danym sezonie rozgrywkowym. Aby dokonać transferu należy dostarczyć do siedziby Wielkopolskiego ZPN następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do nowego klubu
 2. Umowa transferowa (wzór w załączniku)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej na rzecz związku (zgodnej z załączoną tabelą)

Transfer czasowy może być dokonany w oknie transferowym na okres półroczny (do 31 stycznia lub 30 czerwca) bądź roczny (do 30 czerwca).

Przejście zawodnika wolnego do klubu piłki nożnej

2 lipca 2017

Zbiór informacji przygotowanych przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Podręcznik ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcą dokonać transferu czy zarejestrować nowego zawodnika.

Każdy zawodnik o statusie amatora z dniem 1 lipca uzyskuje status zawodnika wolnego do momentu podpisania deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon bądź do momentu wystąpienia w pierwszym meczu nowego sezonu w klubie (po wcześniejszym uprawnieniu do rozgrywek). Aby dokonać przejścia zawodnika wolnego należy dostarczyć do siedziby Wielkopolskiego ZPN następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do nowego klubu
 2. Zwolnienie zawodnika z klubu macierzystego (wzór w załączniku)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej na rzecz związku (zgodnej z załączoną tabelą)

Po otrzymaniu i wszystkich dokumentów Wydział Gier i Ewidencji akceptuje przejście wolnego zawodnika.