System LFM
Extranet

Uprawnienie zawodników do rozgrywek

30 czerwca 2017

Zbiór informacji przygotowanych przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Podręcznik ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcą dokonać transferu czy zarejestrować nowego zawodnika.

Dokonywane jest elektronicznie za pośrednictwem modułu klubowego systemu Extranet. W przypadku, gdy klub posiada podpisaną przez zawodnika deklarację gry amatora, należy ją dołączyć, jako załącznik do wniosku. Następnie Wydział Gier i Ewidencji akceptuje wniosek i zawodnicy są uprawnieni do rozgrywek. Listę z uprawnionymi zawodnikami można wydrukować po wygenerowaniu jej z modułu klubowego systemu Extranet.

Rejestracja nowych zawodników w piłce nożnej

28 czerwca 2017

Zbiór informacji przygotowanych przez Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Podręcznik ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcą dokonać transferu czy zarejestrować nowego zawodnika.

Nowy zawodnik musi zostać zarejestrowany poprzez formularz generowanego za pomocą modułu klubowego systemu Extranet. Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu na stronę https://kluby.pzpn.pl/ i kliknięciu kolejno z lewej strony „lista zawodników” a następnie w prawym dolnym rogu „dodanie zawodnika”. Po wypełnieniu wszystkich informacji formularz należy zapisać, wydrukować i po uzupełnieniu niezbędnych podpisów oraz dołączeniu zdjęcia, przesłać do siedziby Wielkopolskiego ZPN. Następnie Wydział Gier i Ewidencji wniosek akceptuje i zawodnik jest możliwy do uprawnienia do rozgrywek w module klubowym.

Podręcznik użytkownika Extranet Cz.3

19 czerwca 2017

5. Zawodnicy

Moduł Zawodnicy umożliwia nam operowanie na zawodnikach, oszczędzając czas podczas rejestracji i uprawnień zawodników. Podzielony został na następujące podkategorie:

5.1 Lista zawodników

Podkategoria ta umożliwia nam wyświetlenie wszystkich zawodników potwierdzonych do określonego klubu. Poniższy rysunek to uwidacznia.

W związku z tym, ze udostępniono wprowadzanie i rejestracje zawodników droga elektroniczna, każdy klub może to wykonać w sposób następujący. Klikając przycisk „Dodaj zawodnika” otworzy nam się poniższa formatka umożliwiająca zarejestrowanie zawodnika w systemie pod adresem http://kluby.pzpn.pl. Wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i zapisanie ich zamknie formatkę wprowadzania nowego zawodnika i wygeneruje ikonę w kolumnie „Wygeneruj formularz” umożliwiający wydrukowanie formularza rejestracyjnego nowo wprowadzonego zawodnika.

Po wydrukowaniu załączeniu zdjęcia i przystawieniu pieczęci klubu wraz z podpisami formularz należy dostarczyć do organu rejestrującego zawodników.

5.2 List zawodników do uprawnień

Funkcjonalność z tej podkategorii umożliwia klubom składać elektronicznie wnioski o uprawnienie zawodników. Poniższy rysunek ilustruje proces składnia wniosków.

Po lewej stronie na liście zawodników potwierdzonych wybieramy zawodników do uprawnienia. Po prawej stronie na liście wniosków o uprawnienie ustawiamy sezon i klasę rozgrywkowa. Klikając przycisk „Dodaj

Do listy” generujemy listę zawodników wnioskujących o uprawnienie. Ci zawodnicy przenoszą się na prawa stronę. Zgodnie z ustaleniami organu uprawniającego zawodników lista może być dostarczone poczta elektroniczna w formie pliku PDF, faksem z podpisami i pieczęciami klubu lub osobiście. Dopóki nie zostanie zaakceptowana przez organ uprawniający zawsze można ja modyfikować.

5.3 Uprawnienia

Zawodnicy uwidocznieni w podkategorii Uprawnienia są to zawodnicy zaakceptowani przez organ uprawniający zawodników. Niezależnie czy oni zostali uprawnieni poprzez stronę http://kluby.pzpn.pl czy metoda tradycyjna.


Użytkownicy
6.1 Konta użytkowników

Funkcjonalność niedostępna

 

Administracja

Moduł Administracja związany jest z samym użytkownikiem. W obecnej wersji systemu moduł ten umożliwia okresowa zmianę hasła oraz zakończenie pracy z aplikacja.

7.1 Zmiana hasła

Aby zmienić hasło do systemu, klikamy w lewym menu pozycje Administracja a następnie Zmiana hasła. Otworzy się następujące okno:

W pierwszym polu musimy podać nasze aktualne hasło, natomiast w dwóch pozostałych polach nowe hasło. Wprowadzone zmiany akceptujemy klikając przycisk „OK”.

7.2 Wylogowanie

Aby zmienić zakończyć prace z systemem, klikamy w lewym menu pozycje Administracja a nastepnie Wyloguj.

Podręcznik użytkownika Extranet Cz.2

16 czerwca 2017

W powyższym oknie użytkownicy maja dostęp do terminarza spotkań a także do czynności związanych z funkcjonowaniem rozgrywek:

4.1.1 Generowanie protokołu sprawozdania sędziego.

W tym celu w ostatniej kolumnie „Dokumenty” należy kliknąć na ikonę interesującego nas spotkania (ikona pliku PDF). Aplikacja przekieruje nas na kolejny widok, gdzie będziemy mieli możliwość edycji protokołu sprawozdania sędziego. Rysunek poniżej:

 

Aby rozpocząć prace z dokumentem meczowym dla wybranego wcześniej meczu piłkarskiego należy kliknąć na ikonę otworzy się poniższe okno. Klikając ikonę „Pobierz, jako PDF” wygenerowany zostanie automatycznie do wydruku dokument o rozszerzeniu PDF.

Jego budowa odzwierciedla podział na zawodników z podstawowej „11”, zawodników rezerwowych oraz inne osoby na ławce rezerwowych.

Aby dodać osobę, a odnosi się to do dowolnej części powyższego okna, należy kliknąć przycisk Edytuj, lub przy użyciu dwukliku na interesującym nas wierszu. W efekcie tego, pojawi się następujące okno, gdzie będziemy mogli z listy zawodników uprawnionych wybrać skład meczowy na określone spotkanie.

Ważne: Zgodnie z przepisami użytkownicy modułu klubowego maja dostęp do sprawozdania meczowego na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania (dotyczy np. I ligi). Po tym czasie możliwość uzupełnienia protokołu jest blokowana.

 

Z listy Zawodnik wybieramy poszukiwanego Zawodnika. Przy czym należy pamiętać, ze lista ta jest wypełniana automatycznie i znajdują się tam jedynie zawodnicy danego klubu uprawnieni przez stosowny organ jurysdykcyjny do gry w danej klasie rozgrywkowej.

Następnie możliwe jest opcjonalne wskazanie czy wybrany Zawodnik jest bramkarzem i/lub kapitanem.

W ostatnim kroku należy dla danego Zawodnika wskazać jego numer boiskowy.

Całość dopełnia klikniecie na przycisk Zapisz.

Wyżej opisana operacje powtarzamy dla wszystkich 11 podstawowych Zawodników, a następnie w belce górnej wybieramy kolejno Zawodników rezerwowych oraz Osoby uprawnione do przebywania na ławce rezerwowych:

Po zakończeniu wprowadzania pełnego składu drużyny należy kliknąć na przycisk Zapisz. W takim przypadku system zweryfikuje kompletność wprowadzonych danych i ewentualnie wskaże istniejące braki.

4.1.2 Mechanizm uzgadniania godziny spotkania

Funkcjonalność ta umożliwia przedstawicielom klubu wstępne dogadanie się, co do terminu spotkania z ostateczna akceptacja przedstawiciela organu prowadzącego rozgrywki. Klikając na ikonę w kolumnie zmiana godziny otworzy nam się poniższa formatka z funkcjonalnością umożliwiająca zaproponowanie innego terminu spotkania. Dokonując zapisu uwidoczniona zostanie propozycja zmiany godziny z opcja do zaakceptowania.

4.2 Dyscyplina

Dane zawarte w poniższej formatce są odzwierciedleniem nałożony kar na zawodników. Mechanizm filtrujący umożliwia nam zapoznanie się i uwidocznienie określonych wyników. Każdorazowa zmiana w filtrze wymaga kliknięci przyciski „Pobierz dane” w celu uaktualnienia wyświetlanych wyników.

4.3 Dyscyplina – raport

W części „Dyscyplina – raport” jest także uwidocznione posiadanie żółtych kartek z ta różnicą, że jest w formie tabelki i podzielone na różne rundy.

 

Podręcznik użytkownika Extranet Cz.1

13 czerwca 2017

Aby rozpocząć prace w systemie Extranet użytkownik musi się zalogować do systemu wprowadzając w przeglądarce internetowej następujący adres: kluby.pzpn.pl co spowoduje otwarcie okna logowania do systemu. Należy pamiętać, że wcześniej musimy mieć zainstalowaną wtyczkę silverlight ze strony Microstoftu oraz najlepiej korzystać z przeglądarki Internet Explorer. Kolejnym mankamentem jest format daty. Zdarza się, że w ustawieniach zegara w Windows 10 musimy zmienić format obecny np. 17 maja 2017 na format 2017-05-17. Często Extranet przy dodawaniu zawodników nie uwzględnia innej daty i wyskakuje błąd przy dodawaniu danych.

Po podaniu właściwej „Nazwy użytkownika” i „Hasła”, klikamy przycisk Zaloguj. Otworzy się następująca strona:

Po lewej stronie widzimy menu czynności podzielone na moduły:

Klub, Faktury, Rozgrywki, Zawodnicy, Użytkownicy oraz Administracja.

2. Klub

Moduł Klub został podzielony na 3 podkategorie.

2.1 Dane klubu

Funkcjonalność niedostępna

2.2 Stadiony

W części związanej ze stadionami, klub posiada możliwość uzupełnienia wszystkich danych związanych ze standardem stadionu, na którym rozgrywa mecze.

W prawym dolnym rogu mamy cztery klawisze funkcyjne:

  • Edytuj stadion
  • Usuń stadion
  • Edytuj kwestionariusz
  • Dodaj Nowy stadion

Klikniecie przycisku „Dodaj nowy stadion” otworzy poniższy rysunek. W rysunku tym należy uzupełnić dane stadionu i dane właściciela. Klikając „Zapisz” wprowadzone dane zostaną zapisane i aplikacja powróci do poprzedniego okna, (czyli do listy stadionów klubu).

Kolejnym krokiem uzupełniania danych stadionowych klubu jest Kwestionariusz stadionowy. W tym celu należy zaznaczyć wiersz z odpowiednim stadionem i kliknąć przycisk „Edytuj kwestionariusz”. Otworzy się formatka z możliwością wprowadzenia szczegółowych dany stadionu.

Pozostały jeszcze 2 przyciski Edytuj stadion i Usuń stadion. Jak sama nazwa wskazuje w przypadku edycji mamy możliwość modyfikowania wprowadzonych danych, przy usunięciu całkowite jego skasowanie? W powyższych przypadkach, aby cokolwiek zrobić wcześniej należy zaznaczyć rekord, który chcemy modyfikować.

2.3 Kategoryzacja stadionów

Dane zawarte w tej formatce są czysto informacyjne. Obrazują, jakie kryteria musi spełniać stadion, aby osiągnąć jedna z czterech kategorii UEFA.

  1. Faktury

Moduł Faktury daje możliwość zadania wydania faktury. Klikając przycisk „Nowe zadanie wydania faktury” otwiera się formatka do uzupełnienia

 

  1. Rozgrywki

Moduł Rozgrywki bezpośrednio związany jest z prowadzeniem spotkań meczowych. Podzielony został na trzy podkategorie.

4.1 Lista rozgrywek

 

Jak założyć konto w systemie Extranet?

25 maja 2017

Jeżeli nie posiadasz konta w systemie to musisz wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się pod adresem kluby.pzpn.pl, a następnie wysłać go do swojego macierzystego okręgowego związku piłki nożnej. W odpowiedzi powinieneś dostać login i hasło do systemu, w którym uwzględnione będą wszystkie dane twojego klubu: zawodnicy, rozgrywki, uprawnienia itp.